Khóa mini test.

Khóa mini test.

4.82
56 Đánh giá
701 Đã bán
Miễn phí

Bài kiểm tra đầu vào gồm phần Nghe và phần Đoc.

Thời gian làm bài 30 phút. 

Nội dung khóa học
{{ lesson.name }}
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
{{ countRate.rate_avg }} trên 5
Tất cả
5 sao ({{ countRate.count_rate_5 }})
4 sao ({{ countRate.count_rate_4 }})
3 sao ({{ countRate.count_rate_3 }})
2 sao ({{ countRate.count_rate_2 }})
1 sao ({{ countRate.count_rate_1 }})
Có bình luận
Đang tải đánh giá

{{ rate.user_full_name }}

{{ rate.create_date }}

{{ rate.content }}

Onthiez