Ngày: 15-05-2020 23:41

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Đế sử dụng F1Toeic, người sử dụng min phí hoặc người sử dụng có đóng phí phải cung cấp các thông tin sau:

 • Họ và tên hiển thị (Không nhất thiết phải ià tên thật của mình, nhưng phải tuân thủ các qui đinh nêu trong Điều khoản sử dụng)
 • Tên đăng nhập: mồi người dùng phải có một tên đăng nhập. Tên đăng nhập của người sử dụng đế F1Toeic nhận diện và quản lý người dùng.
 • Mật khẩu: Mồi tên đăng nhập phải đi kèm một mật khấu đế F1Toeic nhận diện và cho phép truy cập. Mật khẩu của người dùng được F1Toeic lưu dưới dạng mã hóa, vì vậy ngay cả người quản trị trang web cũng không thế biết được thông tin về mật khấu của người sử dụng.
 • Địa chỉ email: Mồi người dùng có đăng ký cần phải khai báo địa chỉ emall đế F1Toeic gửi email thông tin thiết lập lại mật khẩu mới khi được yêu cầu (khi người dùng quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu). Khi có bài học hoặc nội dung mới trên F1Toeic, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người sử dụng qua email.
 • S điện thoại (tùy chọn); Người sử dụng có đăng ký và thế khai báo số điện thoại đế F1Toeic hỗ trợ qua đường điện thoại.
 • Thông tin về trường học (tùy chọn): Người sử dụng có thể khai báo thông tin về trường mình đang học. Thông tin này giúp người sử dụng có thể dễ  dàng tìm kiếm và kết bạn với các thành viên khác cùng trường.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin người sử dụng cung cấp cho F1Toeic và các thông tin liên quan đến quá trình thực hành của người sử dụng trên F1Toeic chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức của người sử dụng và nâng cao chất lượng dịch vụ trên F1Toeic.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin
 2. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Các thông tin của người dùng sẽ được lưu trên hệ thống máy chủ của F1Toeic và được quản lý bởi F1Toeic.

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Trên F1Toeic có thiết kế sẵn các chức năng quản lý thông tin người dùng. Người sử dụng có thể sử dụng máy tính cá nhân có kết nối Internet, đăng nhập vào trang web https://F1Toeic.com và vào mục quản lý thông tin người dùng, sửa đổi cập nhật các thông tin mới.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

F1Toeic cam kết bảo mật các thông tin riêng tư của người sử dụng (điện thoại, địa chỉ email, các kết quả học tập). F1Toeic cũng nghiêm cấm các hành vi lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng ngoài phạm vi các dịch vụ của F1Toeic.